Design a site like this with WordPress.com
Tham gia

LONG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Tư vấn Tài chính doanh nghiệp

Cần tư vấn về các khóa học tài chính doanh nghiệp, hãy gọi cho Long!

NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP CÓ THỂ HUY ĐỘNG TỪ NHỮNG NGUỒN NÀO?

Nguồn vốn là thứ không thế thiếu trong hoạt động của mọi doanh nghiệp. Một doanh nghiệp mới thành lập có thể huy động vốn từ những nguồn nào?

Nguồn vốn

Hãy cùng Verco tìm hiểu cách huy động vốn cho doanh nghiệp trong bài viết này ngày hôm nay nhé.

NHỮNG NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP CÓ THỂ HUY ĐỘNG

Thông thường có 3 nguồn mà doanh nghiệp có thể huy động được đó là nguồn vốn từ nội bộ, từ cổ phần và từ nguồn vay. Cùng tìm hiểu cách thức cũng như các loại nguồn vốn mà doanh nghiệp có thể huy động ngay dưới đây.

Huy động vốn từ nguồn nội bộ

Nguồn vốn từ chủ sở hữu là số vốn mà thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp. Có 1 số nguồn vốn khác cùng thuộc một nguồn vốn chủ sở hữu đó là lợi nhuận không chia, tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu mới, các quỹ đầu tư phát triển, các quỹ dự phòng tài chính… khi doanh nghiệp đang hoạt động ngoài vốn điều lệ.

Vốn điều lệ là vốn góp khi ban đầu doanh nghiệp mới thành lập. Vốn do các thành viên đóng góp. Với những doanh nghiệp cổ phần thì vốn góp ban đầu là của chủ doanh nghiệp và những người góp vốn. Trường hợp doanh nghiệp nhà nước thì vốn góp bạn đầu chính là vốn của nhà nước.  Ở đây riêng với doanh nghiệp cổ phần thì phần vốn do cổ đông góp là yếu tố quyết định sự hình thành lên công ty.

Thế còn vốn từ lợi nhuận không chia là gì? Đây là nguồn vốn tích lũy lợi nhuận không chia, nó được sử dụng để tái đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong bất cứ loại hình doanh nghiệp nào thì  chủ đầu tư luôn cần phải phải đảm bảo được một phần kinh phí đầu tư ban đầu bằng vốn tự có của chính mình, đây là phần vốn chủ yếu là để đầu tư vào tài sản cố định.

Đối với trong các dự án công nghiệp, thì tỷ lệ vốn huy động từ nội bộ không nên quá thấp mà chủ doanh nghiệp nên cố gắng giữ được ở mức trên dưới 30% so với tổng vốn đầu tư.

Để làm được điều  đó thì  chủ doanh nghiệp thường sẽ phải chuyển một phần vốn tích lũy được từ lợi nhuận ròng từ trước đến giờ để đầu tư vào dự án.

Ưu điểm  của nguồn vốn này đó chính là chi phí huy động vốn thấp và do đây là vốn thuộc sở hữu của doanh nghiệp nên chủ đầu tư  sẽ có toàn quyền chủ động quyết định sử dụng vón đó mà không cần phải được sự chấp thuận của ai. Nguồn vốn này rất an toàn cho chủ đầu tư vì nguồn vốn này được huy động từ nội bộ.

Tuy nhiên nó sẽ gặp những bất lợi sau đây nếu gia tăng quá lớn tỷ lệ tài trợ từ nguồn nội bộ đó là nó sẽ làm giảm khả năng tài chính của công ty nên có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Nó cũng có thể làm giảm tỷ suất sinh lời vốn đang có của doanh nghiệp, mà điều này cũng ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi nhuận của các cổ đông của doanh nghiệp

Vốn từ các nguồn cổ phần

Nếu mà khi không có khả năng huy động  vốn từ các nguồn tích lũy thì các chủ doanh nghiệp sẽ thường tìm nguồn tài trợ mới bằng cách tăng vốn cổ phần.

nguồn vốn từ doanh nghiệp cổ phần

Nói chung thì sẽ không có sự khác nhau nào đáng kể  giữa việc huy động vốn từ các nguồn vốn nội bộ với việc phát hành thêm cổ phần. Việc phát hành thêm cổ phần sẽ làm phát sinh thêm một khoản chi phí phát hành mà thôi.

Một số đặc điểm cơ bản của việc huy động vốn từ các cổ phần là:

  • Là nguồn vốn được tài trợ bởi chính các chủ sở hữu của doanh nghiệp
  • Sẽ không cần phải trả lãi cho vốn cổ phần đã huy động được mà sau đó sẽ chia lợi tức cổ phần cho các chủ sở hữu nếu doanh nghiệp có lợi nhuận sau này.
  • Phần lợi tức cổ phần chia cho các cổ đông sẽ tùy thuộc vào các quyết định của hội đồng quản trị và  phần lợi tức đó  sẽ thay đổi theo mức lợi nhuận mà công ty đạt được.
  • Một ưu điẻm của nguồn vốn cổ phần đó là doanh nghiệp sẽ không phải hoàn trả những khoản tiền vốn đã nhận được cho chủ sở hữu trừ khi đóng cửa doanh nghiệp và chia tài sản.
  • Doanh nghiệp sẽ không cần phải thế chấp tài sản hay nhờ bảo lãnh bởi vì vốn huy động này chính là của các chủ sở hữu doanh nghiệp đó.

Trong việc sử dụng vốn tự có và vốn huy động từ cổ phần thì chủ dự án cần tập trung vào  việc đầu tư vào tài sản cố định.  Việc này sẽ nhằm đảm bảo 1 tỷ lệ hợp lý trong cơ cấu của vốn đầu tư, thông thường thì tỷ lệ này sẽ  dưới 30% so với tổng kinh phí đầu tư.

Cần lưu ý thêm là nếu vốn tự có và vốn cổ phần mà chiếm tỷ lệ quá cao trong tổng kinh phí đầu tư thì  có thể dẫn đến lợi nhuận trên vốn tự có giảm tuy rằng lúc đó doanh nghiệp sẽ có mức độ độc lập cao hơn và doanh nghiệp hiển nhiên sẽ có nhiều các cơ hội quyết định kinh doanh táo bạo hơn.

Huy động từ các nguồn vốn vay

Thông thường thì trong quá trình đầu tư, mọi người sẽ sử dụng các nguồn vốn vay trung và dài hạn để tài trợ cho các dự án, và nó thường là để bổ sung vốn đầu tư vào tài sản cố định.

Khi tài trợ bằng nguồn vốn vay này sẽ có các đặc điểm sau:

  • Các khoản tài trợ này nhận được từ những thành phần không phải là chủ sở hữu chuyển cho doanh nghiệp.
  • Các khoản tiền đã vay này đều phải trả lãi vay, mức lãi suất cố định theo thỏa thuận khi vay.
  • Sẽ phải trả lại toàn bộ vốn vay này cho các chủ nợ vào một thời điểm nào đó trong tương lai.
  • Doanh nghiêp sẽ phải thế chấp bằng các loại tài sản đang sở hữu như hàng hóa, tài sản cố định, quyền sở hữu tài sản, cổ phiếu hoặc cần được bảo lãnh cho vay để vay vốn.

Nếu doanh nghiệp tài trợ vốn bằng hình thức vay vốn này thì sẽ gặp rủi ro tài chính đó là doanh nghiệp sẽ phải gánh chịu một khoản lãi phải trả cố định.

Nói  chung các doanh nghiệp mà có rủi ro trong kinh doanh cao thì thường sẽ ít có xu hướng sử dụng vốn vay hơn so với các doanh nghiệp có mức độ rủi ro thấp hơn bởi vì có nhiều rủi ro tài chính khi tài trợ vốn bằng phương thức vay này.

Do đó, để đảm bảo an toàn cho hoạt động của  doanh nghiệp thì trong quá trình hoạt độn,g các doanh nghiệp sẽ cần phải có chiến lược nguồn vốn chính xác và cần cân nhắc thật  thận trọng khi quyết định tài trợ bằng vốn vay.

Đây là điều cần lưu ý để tránh những rủi ro tài chính cho doanh nghiệp nếu doanh nghiệp kinh doanh có độ rủi ro cao.

Chúc doanh nghiệp của bạn sẽ lựa chọn được nguồn vốn hợp lý, để phát triển ít rủi ro, ổn định và thành công.


Về Long

Chuyên gia tư vấn về nguồn vốn doanh nghiệp

Liên hệ

longverco@chuyengia.com
(088) 555 1234

Địa chỉ

299 Trung Kinh Cau Giay
Hanoi, 10100
Vietnam